Perspektive in možnosti zaposlovanja na Koroškem

Posneli smo studijsko oddajo v kateri so sodelovala naslednja Koroška podjetja:

- METAL Ravne

- PETROL ENERGETIKA

- SISTEMSKA TEHNIKA

- SREDNJA ŠOLA Ravne

Osrednja tematika je bila namenjena perspektivam in možnostim zaposlovanja na Kor. Oddajo ki jo je vodila Saša Horvat,je bila podkrepljena z video predstavitvenimi vložki sodelujočih podjetij. V kretkem pripravljamo predstavitev še nekaterih podjetij z isto vsebino in tematiko, kjer bodo korošci lahko poiskali zaposlitev.